Astma, no more Astma. Astma no more.

Uw Astma en Copd kan inzichtelijk worden gemaakt. Niet langer meer behoeft het verschijnsels astma en COPD altijd fataal te worden! Gemakkelijker omgaan met de hinder met voor ieder uitzonderlijk goed toepasbare resultaten.  

 

De respiratie nu ook wetenschappelijk te onderbouwen

Het verheugt mij u te kunnen mee delen dat ik er ingeslaagd ben de processen behorende tot de ademhaling in beeld te brengen. én wetenschappelijk te onderbouwen. dit biedt veel perspectief voor patienten die hiermee geconfronteerd worden. Voor alle patienten geldt: Longreiniging!! in enkele dagen kunnen uw longen op plezierige worden ontdaan van vervuild longslijm.

Groot Nieuws: er is een doorbraak bereikt in de behandeling van Astma en Copd.

Ik ben er in geslaagd sinds kort, mijn onderzoek naar de werking van de processen van de ademhaling te kunnen onderbouwen met een wetenschappelijke niet betwistbare  verklaring over de werking van de ademhaling: zuurstof van uit de atmosfeer tot in de rode bloedcel. Het slechte nieuws: veel artsen blijken onvoldoende kennis te hebben om genoemde processen te begrijpen. 

Astma wordt uitsluitend veroorzaakt door externe factoren, waarop het lichaam beschermend reageert. Beide genoemde factoren zijn dus beïnvloedbaar. Copd betreft de veranderingen van uw lichaam in de afgelopen jaren: uw lichaam slijt. Voor beide vormen van hinder bestaan vaak goede oplossingen. U hoeft er niet meer aan dood te gaan. Wel moet u weten wat er voor u gedaan kan / moet worden. Met een grote mate van zekerheid, al zal dat niet voor iedereen gelden, kan worden gesteld dat er goede werkbare oplossingen bestaan voor ASTMA en COPD patiënten, die hun leven daar door voor vele jaren verlengd kunnen zien, al dan niet na ingreep. Hier over komt nog veel meer. Op basis van bestaande kennis en ervaring is COPD beheersbaar te maken. Alleen uw arts zal meer moeten doen dan hij/zij tot heden (voor U) gedaan heeft

Inmiddels heb ik een eenvoudige grafiek kunnen ontwikkelen, waarop u en uw behandelaar gemakkelijk kunnen aflezen hoe groot de kans is dat er die dag bij dat of dat weertype obstructies zijn te verwachten bij die patiënt en onder welke voorwaarden. De grafiek biedt de patiënt zelf de mogelijkheid om te voorspellen en inzicht te verschaffen onder welke omstandigheden benauwdheid mogelijk kan optreden, opdat genoemde omstandigheden vermeden kunnen worden.  Laat u niet wegsturen. Vraag uw behandelaar naar oplossingen: hij noemt zich toch deskundige. Er bestaan goede en werkbare oplossingen. Ze zijn er! Dan gaat hij er maar naar zoeken.

Astma bestaat niet als ziekte.

Astma is geen ziekte, nooit geweest, maar Astma is het fysieke resultaat van een natuurverschijnsel, net zo als regen ontstaat bij afkoeling. De benauwdheid is een direct gevolg van natuurlijk processen waarvan de hinder wordt ervaren gedurende de inademing en soms ook uitademing. De obstructie, die dan wordt gevormd en dus de benauwdheid die ontstaat door de combinatie van vocht afkomstig van regen en wind en luchtvervuiling kan tot veel hinder lijden, soms fatale hinder. Het bezorgt iedereen! een handicap. Maar sommige personen hebben meer handicap dan anderen. Een handicap waarvan je soms wel last hebt en dan weer niet? Astma is ongrijpbaar? Onzin, astma is buitengewoon voorspelbaar. En voldoet gewoon aan natuurkundige wetten welke ook op u van toepassing zijn.

COPD, de verzonnen ziekte.

Ook COPD is, net als eerder CARA, een door artsen verzonnen ziekte om hun gebrek aan kennis van de inspiratie te verhullen. Astma en COPD zijn de (financieel) welkome " spookziekten" voor u bedacht door uw medische behandelaar(s) en uw pufjesleveranciers. Voor beide aandoeningen bestaan inmiddels goede en vooral haalbare oplossingen. Met COPD kun je oud worden.  Copd is een verzamelnaam voor veel aandoeningen waar voor de medische wereld geen oplossingen wil kennen.

Mijn astma weer onder controle.

Hoera!  Ik heb weer controle over mijn eigen leven. Ik controleer mijn astma!!  En dat kunt u ook!!!  Het is mogelijk om mijn astma nu zelf onder controle te hebben. Leer de verschijnselen (her)kennen. 

Astma kan en moet ook voor u glashelder zijn. U wilt weten waar u aan toe bent. Weten als u benauwd bent, waarom u dat bent. Weten wanneer u benauwd bent of gaat worden, waarom u op dat moment benauwd bent. Weg met alle vage beschrijvingen over nog vagere (al dan niet vermeende) ziekten van zakkenvullende farmaceuten. 

Luchtwegverwijders zijn geen echte medicijnen en dus geen oplossingen, maar blijken slechts tijdelijk te helpen, maar luchtwegverwijders zijn voor u net zo schadelijk als roken. U gaat er dood aan. Eerst benauwd, dan pufjes, dan nog meer vuil, dan  COPD, dan nog meer pufjes en dan gaat u dood! En dat is niet nodig. Immers luchtwegverwijders laten het vuil van vliegtuigen (contrails), schepen (shipsclouds), industrie en vulkaanuitstoot nog dieper in uw lichaam doordringen, waar het niet gemakkelijk meer weg komt.

Weg met de vele, geheel overbodige en op de lange duur zelfs schadelijke, op termijn dodelijke, hulpmiddeltjes van zogenaamde medisch geschoolde deskundigen. Die deskundigen durven die hulpmiddeltjes zelfs medicijnen te noemen, hoewel u er nooit beter van zult worden. Diezelfde genoemde deskundigen kunnen U echter niet vertellen hoe de ademhaling echt werkt. Toch zijn zij van mening dat zij u wél hun dure "goede" medicijnen kunnen voorschrijven, die van (slechte) invloed zijn op uw lichaam en ademhaling. Liefst heel veel en dure "medicijnen". Dat verdient beter. Astma is een kwestie van te veel zuur, vuil en vocht in uw directe leefomgeving, dat uw lichaam niet tijdig op lichaamstemperatuur kan brengen en opgehoopt vervuild slijm, dat door uw lichaam niet (tijdig) genoeg meer wordt afgevoerd. Effecten, die elkaar versterken. U kunt en ú moet er zelf voor zorgen úw longen en úw leefomgeving schoon en droog te maken. En vervolgens moet ú en kunt ú uw omgeving zo schoon en droog houden! Dat controleren van uw astma is veel eenvoudiger dan u denkt!

 

Verwijder longslijm.

Laat u niks wijsmaken! Weg met het luchtwegbelemmerend overtollig longslijm. De opdikking, de drie dimensionale vernetting van uw longslijm is een natuurlijke lichaamsreactie op de zuurder wordende lucht. De verdikte slijmstructuur kan meer water bevatten waarmee inkomende uit de atmosfeer afkomstige zuren beter worden verdund. Uw lichaam beschermt u, maar er is tegenwoordig op sommige plaatsen te veel zuur. Genoemde dikker geworden slijmlaag is een direct gevolg van de extra zwaveluitstoot van verkeer (transport en scheepvaart) en industrie. Zure regen richt grote zichtbare schade aan gebouwen en zandstenen beelden. In verdunde vorm zweeft dat zuur in de lucht. Lucht die door u wordt ingeademd. Het zuur in de lucht is ook afkomstig van steeds zuurder wordende oceanen door zware verbrandde stookolie met daarin veel zwavel gebruikt door schepen (zie shipsclouds en contrails). De lucht wordt ook beïnvloed door de variërende zuurgraad in de bossen en vergistende planten en schimmels. Met name in het najaar neemt de zuurgraad in de bossen toe. Het hele bos wordt dan door de regens één grote zure vergister. Een rottingsproces is gaan de blad vergaat. 

De door extra vocht en zuur opgedikte  longslijmlaag verkleint de luchtdoorgang naar Uw longen en vertraagt de vuilafvoer. Genoemd warm slijm is een goede warme voedingsbodem voor tal van infecties. Infecties maken de longslijmlaag plaatselijk nog warmer. Dát slijm MOET dus worden opgeruimd. Luchtwegverwijders alleen brengen het vuil nog dieper in uw longen, waar het steeds moeilijker te verwijderen valt. Luchtwegverwijders brengen uw dood snel dichterbij al lijken ze tijdelijk verlichting te geven. niet alleen worden de beschermende spiertjes lam gelegd maar ook uw vuilafvoersysteem, de trilharen, worden buiten werking gesteld. Dat noemen "hulpverleners" dan COPD. Ze bezorgen u nog meer ellende Accepteer geen luchtwegverwijders zonder longslijm bestrijders. 

 

Verlang uitleg!

Verlang heldere uitleg van uw hulpverlener waarom welke medicijnen voorgeschreven  worden! Luister kritisch naar uw hulpverlener! Accepteer niet alles wat hij/zij zegt! Blijf doorvragen. Vraag om een oplossing voor uw slijm / ademhalingsprobleem. En blijft hij/zij het antwoord schuldig, ga dan op zoek naar iemand die U wél op correcte wijze informeert. En helpt!  Accepteer geen sprookjes meer. laat hen uitleggen wat de ademhaling is en hoe het werkt. laat hem de gasuitwisseling waar het allemaal omgaat uit leggen en hij komt met een vaag verhaal. Laat u niet intimideren met dure woorden of door grote instituten. Vraag om de vertaling van door u onbegrepen termen, zodat duidelijk wordt wat wordt bedoeld.  Er zijn ook voor Ú goede en goedkope oplossingen. Ga niet meer accoord met vage omschrijvingen van niet bestaande ziekten als COPD ( een verzamelnaam voor wat hij niet weet) van uw arts, waarmee u letterlijk wordt afgescheept. Het feit dat hij het niet weet, te kort schiet, betekent niet dat er voor u geen oplossingen zouden kunnen zijn. Immers astma is geen ziekte, hoogstens een tijdgebonden vocht en vuil gerelateerde, beperkende handicap verbonden aan het heldere reinigingssysteem in uw lichaam. Hinder, dat zich elk jaar opnieuw manifesteert, wanneer vuil en (zuur)vocht in volume (te veel) toenemen.

 

Eis verbetering in de longreiniging

Accepteer geen nieuwe lading (medicinale) drugs zonder Úw voorwaarden. Die drugs zijn vergif voor uw lijf zonder uitzicht op langdurige verbeteringen! Accepteer vooral geen maagzuurremmers als pantoprazol. Dat beschermt wel de maagwand, maar in tegenstelling tot genoemde benaming wordt de maagzuurproductie niet gestopt, maar verhoogd. Die extra productie moet ergens blijven en bereikt het longslijm en geeft daar verdikking van het longslijm, leidt tot COPD en tot uw dood. Er bestaan goede alternatieven. Accepteer geen luchtwegverwijders als daarnaast geen oplossingen komen voor het daadwerkelijk schoonmaken van uw longen.

 

Uw verstopte riool maakt u toch ook schoon!

Immers als de rioolafvoer van uw toilet verstopt is, moet de afvoer worden doorgestoken en de rioolafvoerbuis worden gereinigd en niet tijdelijk kunstmatig worden vergroot tot de verstopping U fataal wordt. Want dat is, wat luchtwegverwijders u aandoen. Voor de slijmophoping / verstopping  in uw longen geldt hetzelfde als voor genoemde vervuilde rioolbuis. Die maakt u toch ook schoon.

 

Breek overtollig slijm af! Oplossingen worden zorgvuldig vermeden!

Overtollig slijm moet en kan worden afgebroken, opgesplitst en verwijderd. Dat slijm moet uw lichaam uit vóór het nóg slechter met u gaat! En het kan. Het doet u goed en hoeft niet duurte zijn. Het kan ook bij U. Er zijn korte, eenvoudige goedkope oplossingen, ook voor u. En de ervaren resultaten zijn fantastisch en blijven langdurig werkzaam. Genoemde goedkope oplossingen worden door veel medici zorgvuldig vermeden!! Omdat ze er niets aan kunnen verdienen, maar meer nog omdat medici de oplossingen niet (willen ) kennen. En instellingen als het astmafonds daartoe geen onderzoek willen of mogen stimuleren, of doen laten verrichten.

  

Inkijk in het luchtproces in de longen.

Bovenstaande foto toont het proces dat zich afspeelt in de lucht in de longen gedurende de inademing. Door drukverlaging treedt faseverschuiving op van water naar damp. Er ontstaat oververzadigde damp. Genoemde damp wordt gekoeld door de aanwezige koudere condensatiekernen en slaat op genoemde kernen neer in de vorm van water. zeer kleine druppeltjes worden zichtbaar door opvallend zonlicht. Genoemde neerslag op aanwezige condensatiekernen zal de massa en de afmetingen van deze kernen vergroten. De nu veel grotere kernen worden op bovenstaande foto net als bij mist zichtbaar.  

 

Tijdig uit de bocht vliegende vuilkernen!

Ook in de longen zullen koude condensatiekernen door condensatie uit de warmere oververzadigde lucht met water aangroeien. Genoemde condensatie moet de condensatiekernen tijdig opwarmen van de buitentemperatuur tot aan de lichaamstemperatuur. En dat opwarmen moet voordat de dieper alveolaire gebieden worden bereikt.  In de longen zullen centrifugaalkrachten de kernen tegen de wanden van de alveolaire kanalen doen aan slaan. Door hoger wordende snelheden vliegen steeds meer met water beladen kernen letterlijk uit de bocht. Door spiercontracties van de alveolaire kanalen wordt de diameter kleiner en dus kunnen luchtstromen in snelheid worden verhoogd. Meer vuil wordt zo "tijdig" vóór het bereiken van de alveolairen verwijderd. De lucht wordt "schoon" voordat de diepste delen van de longen worden bereikt.

 

Luchtwegverwijders doen dit effect te niet.

Het vuil dringt dan dieper de longen in waar het niet meer of zeer slecht kan worden verwijderd. Wordt de condensatiekern door toename van condensatie te groot dan kan dit leiden tot verstopping van genoemde kanalen leiden en daarmee de zuurstof uitwisseling belemmeren of zelfs verhinderen. Een condensatiekern die niet de lichaamstemperatuur heeft bereikt maar toch terechtkomt in de alveolair, zal daar door doorgaande condensatie blijven aangroeien. En de alveolair niet meer verlaten. het meegekomen water zal weer verdampen, het vuil en roet blijft achter in de alveolair/ Op röntgenfoto's wordt dat vuil aangezien voor residu afkomstig van roken, ook als u nog nooit gerookt heeft. Dat in de alveolair neergeslagen vuil gaat een belemmering vormen voor uitstromend CO2.  

Onderdruk wordt gecreëerd door vergroting van de inhoud van de borstkas. Door het optrekken van de ribben, het naar achteren brengen van de schouders of het omlaagtrekken van het middenrif of een combinatie van genoemde bewegingen ontstaat onderdruk die bij genoemde inademing lucht de longen doet instromen. Diezelfde onderdruk maakt van het aanwezige water in alle ruimten oververzadigde waterdamp. Gedurende genoemde instroming condenseert door het temperatuurverschil van de in de longen aanwezige lucht en de ingestroomde lucht een deel der aanwezige vochtige lucht op de ingestroomde condensatiekernen. Deze kernen nemen daardoor in grootte en massa toe tot in de lucht zichtbare waterdamp. Een soortgelijk proces is hier op bovenstaande foto zichtbaar geworden in een vervliegende wolk waarbij langsstromende lucht onderdruk creëerde, omdat de onderdruk verder van de berg afneemt.  Bij te grote temperatuurverschillen tussen ingeademde lucht en lichaamstemperatuur en ongunstige volume verhoudingen kan meer waterdamp en dus meer gecondenseerd water worden gevormd. In de bronchiale en alveolaire kanalen kan deze waterdamp leiden tot verstopping en dus (meer) benauwdheid optreden.  

 

Inhoud van deze astmapagina's:

Hier volgen een reeks van onderwerpen welke in de loop van de tijd besproken zullen gaan worden( niet persé in de genoemde volgorde):

Waarom deze website, onderzoeksrichting: longen én lucht, historische ervaringen, uitblijvende resultaten bij steeds tegengestelde meningen, wintersportervaringen, waarom niet meer Davos, Zehnhäusern en Alusuisse, Beatenberg, piekflow blazen, naar Rotterdam, Adelboden en Lenk, vlaggen om 1600 uur elke dag opnieuw, piekflow de verschillen, Mollierdiagram, de Persoonlijke Energie Balans - PEB-, enthalpie, condensatiekernen en hun gedrag, coronaerupties,  ionosfeer, zwevende elektronen, noorderlicht, seizoenen, herkomst aerosolen uit: vulkanen, zee, stofstormen, uitgebreide bos- en steppen-branden, roetproducenten als vervuilende vliegtuigen, roeteigenschappen, warmtegeleiding of wel het gebrek daar aan, zwavel afkomstig uit vulkanen maar vooral ook uit brandstoffen voor vervoeren en productie, het getal van Reijnolds, insufficiëntie inspiratie, opwarming van ingeademde lucht en het gebrek daar aan, de constructie van de longen, borstkas en middenrif, trilgoten en hun werking, pH-waarden en hun veranderingen door in en externe factoren,  maagzuurremmers worden COPD moordenaars, dode longruimten, flexibele longdelen en juist niet flexibele longdelen, centrifugaal krachten, kanalen van Lambert, wat is hun functie, de Matolokanalen, wat is hun functie, de wet van Boyle-Gay-Lussac, juist ook voor niet ideale gassen, zuurstof, de negen verschijningsvormen van zuurstof, tripletzuurstof, singlet zuurstof, de spinrichting van elektronen in een zuurstofmolecuul, ionenkanalen hoe werken ze, welke factoren zijn daarop van invloed, de elektrische beïnvloeding van de zuurstofopname in het bloed, co2 exhauststromen uit de bloedbaan en hun beïnvloeding, weg met alleen zuivere zuurstof, technieken om het leven te veraangenamen. Wat kunt u voor uzelf doen. Eenvoudige oefeningen verruimen de zuurstof opname. Vergroting van de effectieve longvolumen. Ionen generatoren wat doen ze en hoe effectief kunt u ze inzetten. Beïnvloedt uw leefomgeving positief.

 

De zon. 

Door de zon worden ons vele energievormen gegeven:

  1. Licht
  2. warmte
  3. elektronen emissies zichtbaar als poollicht
  4. elektromagnetische pulsen. zonder meet instrumenten niet waarneembaar.

Hoewel de eerste twee punten onmisbaar blijken te zijn voor de mens en de natuur zijn de twee punten drie en vier zeker zo belangrijk! 

Treedt binnen in de wereld van Sprites, Elves, Bleu ray's, kabouters, trollen en meer. Laat u niet misleiden. Deze uitdrukkinggen behoren tot de benamingen van elektrische verschijnselen die zich afspelen in de ruimte boven het wolkendek onder de ionosfeer, de zogenaamde Upper-atmospheric ;ightnings.  met benamingen als transient luminous event (TLE) en 

ELVES (Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources)

Elves zijn zeer kort durende roze licht verschijnselen niet eerder dan 1992 waargenomen welke overigens een diameter van soms 300 km kunnen hebben. de sprites zijn rood. de ray's blauw en zijn het helal in gericht. persoonlijk denk ik dat er veel meer gebeurt door dat trothtles  worden gevormd die bekend zijn als snelle voortstuwingsmotoren bekend van uit de ruimtevaart. de versnelde electronen bombarderen de in de dampkring rondzwervende en op gestegen stoffen uit vulkanen stormen en bosbranden. talrijke atomen en moleculen worden om gevormd en gaan in nieuwe klusters uiteindelijk weer afdalen naar het aard oppervlak. aan de klusters zijn grote hoeveel heden elektronen verbonden, die zorgen voor de ruimtelijke vulling van de onderlinge afstanden. 

  

Natuurlijke filters.

Zoals uw auto is voorzien van een regelmatig te vervangen luchtfilter ter voorkoming van binnendringend verwoestend vuil, zo is ook uw lichaam voorzien van luchtfilters. Er zijn verschillende achterelkaar liggende luchtfilters ter voorkoming van binnendringende verontreinigingen, die zich daar kunnen gaan vastzetten.

 

Astma is:

Astma is de soms voelbare handicap als gevolg van de werking van de in het lichaam aanwezige actieve natuurlijke filters. Genoemde filters kunnen het lichaam zeer effectief beschermen tegen binnendringend vuil in diverse afmetingen afkomstig uit verschillende bronnen. Bescherming tegen vuil dat van buitenaf de longen is binnengekomen gedurende de ademhaling. Uw lichaam gebruikt voor genoemde bescherming sensoren, water en afvoermechanismen. Het lichaam kan op de verschillende vuilbronnen verschillend reageren, beschikt daartoe over verschillende typen sensoren, die naar de aard der verontreiniging worden ingezet. En de beveiliging verder aansturen middels spierreacties. Het gewicht, de massa van genoemde verontreinigen, zwevend in de luchtstroom wordt door condensatie vergroot. Het vuil wordt met centrifugaalkrachten uit de luchtstroom gehaald. Ook kan de luchtsnelheid door contractie van spiertjes lokaal worden aangepast. Dit leidt tot hogere luchtsnelheden. En wel zodanig, dat bij de volgende vertakkingen in de alveolaire kanalen de massa van de verontreiniging de richting van de veranderde luchtstroom niet meer kan volgen en tegen de slijmlaag aan slaat. Het vuil komt in de slijmlaag terecht. De slijmlaag die met behulp van trilharen het ingevangen vuil weer moet afvoeren.  LET OP! Spierverslappers als luchtwegverruimers laten het vuil dus dieper in uw lichaam binnen dringen en verergeren zo uw problemen. Reacties van het lichaam kunnen zijn: verdikking van de slijmlaag bij verzuring afkomstig van externe bronnen of lichaamseigen zuren, door vernauwing van de kanalen als allergische reactie op andere stoffen en de veelal veel kleinere kernen. Maar pas op voor verkeerd werkende medicijnen zoals maagzuurremmers. Deze kunnen uw dood worden. Genoemde benaming is bij bepaalde uitvoeringen "maagzuurremmers" onjuist. De maagwand wordt verdikt, maar de zuurproductie niet geremd. Zuur afkomstig uit de maag (reflux) heeft op de longsensoren hetzelfde effect als (zwavel)zuren die van buiten af komen. En dus neemt de dikte van de slijmlaag toe en treedt vernauwing op.

 

Onbekende luchtfilters in uw lichaam.

Het zijn deze filters waarvan het bestaan in brede (medische) kring niet bekend is en waarvan de werking door vele medici en hun hulpverleners niet begrepen wordt. Worden genoemde filters overbelast dan kunt u genoemde overbelasting als astma ervaren.

 

Oplossingen:

Met een paar eenvoudige handelingen kunt u de ervaren hinder sterk reduceren. Benauwd: neem een haarfohn en adem de warme lucht gedurende ca. tien minuten in. Zorg voor schone lucht en een goede nachtrust: slaap op voldoende afstand van de grond. Op de grond en vlak daarboven is de meeste stof aanwezig. .Gedurende de nacht zakt dit stof naar de grond vaak geholpen door dalende ruimtetemperaturen. Zorg dat uw woning voldoende droog is. Ventileer alleen overdag. Uw lichaam heeft minder energie nodig om de dan drogere ingeademde lucht op lichaamstemperatuur te brengen. Daarna zult u zich een stuk beter voelen. Het waarom en de werking van de filters zal verderop op deze website gaan worden verklaard.    Uitvoering geven aan hier beschreven verrichtingen is altijd voor eigen verantwoording, is altijd voor eigen risico.

 

COPD bestaat niet!!   De welkome "spookziekte" van uw behandelaar.

Veel door medici niet begrepen hinder wordt gemakshalve COPD genoemd. Copd is de welkome spookziekte. De D van disease is uit het Engels vertaald: ziekte. Maar een gebrek is geen ziekte! Een gebrek als een gescheurd middenrif is geen ziekte maar wel een probleem. Door de "scheur" ontstaat in uw longen niet voldoende onderdruk. Dat wordt een probleem bij uw ademhaling.  Maar vaak een te verhelpen probleem. Ook de C van chronisch blijkt niet zo chronisch als wordt beweerd. Meestal helemaal niet! Na een grondige reiniging van uw longen blijken ze lange tijd weer goed te werken. Infecties blijven dan uit omdat de voedingsbodem voor die infecties verdwenen is. 

Door grote open ruimtes ontstaan door beschadiging af te sluiten van de buitenlucht dmv een ventielklep gaat de rest van uw long weer normaal functioneren. ook u kunt dan weer beter functioneren.

De meeste medici kennen echter geen praktische oplossingen of willen ze niet kennen.

De farmacie, die vaak ook patiënten-verenigingen controleert, vindt het "niet lonend" om naar passende effectieve en goedkope oplossingen te zoeken. Maar de farmacie wil u wel verslaafd maken aan hun medicijnen. Sterker nog. Goed werkende effectieve medicijnen worden met onterechte onderzoeken naar de prullenbak verwezen, omdat er minder aan verdiend kan worden.  Die hulpverlener zegt al snel: "Ik weet het niet, U heeft COPD", is voor vele hulpverleners een heel gemakkelijke kapstok. En de geldstroom gaat voor de behandelaar /hulpverlener weer lopen. Immers de hulpverleners weten ook écht niet wat COPD werkelijk is en komen met vage beschrijvingen.

 

Kennisgebrek bij medici

Het gebrek aan actieve toegepaste natuurkunde kennis betreffende de werking van de longen bij vele medici is ronduit verbijsterend groot. Ja, helaas vaak ook bij uw arts, hij studeerde medicijnen, geen (bio)techniek. Het mankeert bij velen van hen aan simpele basisopleiding, aan kennis van werktuigbouw, elektrotechniek, electronica, ionenkanalen en hun werking, de beïnvloeding van ionenkanalen, magnetisme en kwantummechanica, radicalen en fotonen  en luchtbehandeling en biotechnologie. Genoemde begrippen zijn bewezen begrippen / economisch natuurkundige toepassingen uit het bedrijfsleven, maar ook van toepassing op het menselijk lichaam. De werking is precies gelijk.

 

Vermoord door uw ondeskundige hulpverlener?

Genoemde basiskennis bevindt zich niet in het vakkenpakket van de medicijnenstudent. Dat is een ernstig tekort in de opleiding van hen die zich later medicus willen noemen! En om je daar als arts nu zelf in die basiskennis te verdiepen, kost de meesten te veel moeite. De gemakzucht slaat toe. Afwijking van de mening der gevestigde "farmacie" orde kan zelfs het functioneren van de arts in gevaar brengen. Het is dan makkelijker om niks te doen.

Maar genoemde tekortschietende artsen hebben over úw astma wel een mening op hun spreekuur! Die artsen zijn een gevaar voor U. U loopt een bijzonder groot risico om op basis van hun gebrekkige kennis en een veruit onvoldoende onderbouwde informatie en kennis langzaam maar heel zeker te worden vermoord door uw ondeskundige onbekwame hulpverlener. Bijvoorbeeld door het onbeperkt voorschrijven van luchtwegverwijders zonder voorzieningen en passende maatregelen om genoemde luchtwegen effectief te reinigen en schoon te houden. Genoemde luchtwegverwijders laten meer ( zuurder) vuil dieper in in longen toe. Ook maagzuurremmers als pantopropazol (die geen echte maagzuurremmers zijn) worden voorgeschreven waarbij de nadelige invloed op uw ademhaling in onvoldoende mate bij behandelaars en apothekers bekend is.

 

Noodzakelijk astma onderzoek loont.

Wij hebben wegens uitblijvende resultaten bij de behandeling van onze kinderen wél uitgebreid aktie ondernomen. We moesten wel. De artsen lieten ons "letterlijk" in de steek na dikke rekeningen te presenteren overigens zonder dat resultaten werden geboekt. We zijn gaan onderzoeken, experimenteren en studeren. We zijn er in geslaagd bepaalde inhalatieprocessen in ons lichaam, onze astma, te leren beheersen en beheren door het doorgronden van de procedures behorend bij de ademhaling en astma, gebruik makend van en gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde elders bewezen proceskennis. Ook onze kinderen profiteren hiervan, want de gevonden technieken en waarden zijn voor iedereen toepasbaar. dus ook voor U.

 

Inspraak zonder inzicht, geeft uitspraak zonder uitzicht!  

Genoemde medici met gebrek aan kennis, en daar zijn er velen van, zijn een gevaar voor hun patiënten. Het gebruik van hun pillen, die genoemde "medici" in alle varianten kunnen beschrijven is op termijn dodelijk! Net zo dodelijk als roken. Zie de beschrijvingen over de organisatie GOLD, een samenwerkingsverband van farmaceuten. Over het waarom van de toepassing der specifieke medicijnen kunnen genoemden vaak geen gegronde redenen opgeven. Ze doen maar wat. Als de patiënt maar (snel) weer buiten staat en gedeclareerd kan worden. Veel van wat COPD wordt genoemd, blijkt in de meeste gevallen helemaal geen ziekte te zijn, maar achtergebleven vuil en een of meer of een combinatie van gebreken, die met eenvoudige middelen kunnen worden opgeheven. Vaak simpele ingrepen met voor de patiënt verstrekkende positieve gevolgen, zoals terugkeer in het arbeidsproces of dagelijkse routines. Niet ingrijpen met "foute" medicijnen kan voor diezelfde patiënten fataal zijn.

 

Astma is geen ziekte

Astma is geen ziekte maar het gevolg van reversibele natuurlijke processen bij de reinigingspreventie van de longen. Iedereen kan er van afkomen / de hinder inperken.

 

Waarom deze website?

Toen wij werden geconfronteerd met wat astma werd genoemd bleven de oplossingen van de medici uit. De informatie als die al kwam, bleef vaag en zeer vaak tegenstrijdig. De longarts en de psycholoog bleven elkaar tegenspreken en niet uitleggen wat astma is. De stortvloed van informatie van medische zijde is er op gericht om u veel medicijnen te laten gebruiken. Ook als dat niet nodig is.

Deze website komt met werkbare effectief gebleken technieken waarover u hier wordt geïnformeerd.  Die technieken zijn uitgebreid getoetst.

Door uitvoerig noodzakelijk experimenteren en langdurige studie naar de werking van de onderdelen van de ademhaling durven wij te stellen dat we de invloeden waardoor astma zich aandient beter begrijpen. We hebben geleerd de factoren die hinder veroorzaken te kunnen controleren. Die hinder te verminderen. We hebben geleerd er mee om te gaan. We gebruiken andere meer voor de hand liggende middelen om de hinder te bestrijden, te elimineren dan de "reguliere" deskundigen, die astma niet kunnen verklaren.

 

Wetenschappelijke onderbouwing van oplossingen

Wij beschikken wél over wetenschappelijk volledig onderbouwde verklaringen betreffende de werking van astma. Het medicijngebruik met de bijbehorende nadelige gevolgen kan dien ten gevolge sterk worden verminderd. Soms is alleen een (beperkte) onderhoudsmedicatie nodig wanneer u onvoldoende tegenmaatregelen neemt. Wij denken dat de door ons "herkende en ontdekte", algemene natuurkundige principes op iedereen van toepassing zijn.  Genoemde principes op commerciële basis worden, al jaren overigens, zeer professioneel gebruikt in andere vakgebieden dan de medische vakgebieden. het zijn bewezen technieken.

 

Geen medicus die kon helpen!

Toen ons gezin werd geconfronteerd met huid en ademhalingsproblemen wegens toegenomen vervuiling door fijnstof en door chemische dampen afkomstig uit door overheid gedoogde maar illegale lozingen in Utrecht vonden we geen medicus die ons kon helpen. Na lange tijd verscheen het woord astma. Wegens uitblijvende resultaten bij het raadplegen van velen die zich uitgeven voor medicus betreffende astma, heb ik in de jaren tachtig besloten om als technicus zelf onderzoek in te stellen naar de processen optredend bij astma. Nu na al die jaren kan ik zeggen:  de processen behorend tot de ademhaling met astmahinder  kan ik wetenschappelijk onbetwistbaar onderbouwd verklaren. 

Op deze website zal ik in de loop van de tijd aantonen dat u uw astma geheel zelf kunt beheren en dat zeer veel van de pillenverstrekking moet worden beschouwd als verregaand overbodig, slechts dienend als chronische (goud)geldstroom voor de farmacie en de in hun denkwijze werkende behandelaars. Veel van deze medicijnen kennen bijwerkingen die tot grote schade leiden voor de gebruikers. 

 

Normaal functionerende longen.

Door de natuurlijke werking van de longen te stimuleren gaat de mens weer "normaal" functioneren en keert de persoonlijke energie weer terug. Met schone longen kunnen de longen beter functioneren. Ook de vuilafvoer gaat dan weer efficiënt werken. De basisvoorwaarden waardoor infecties kunnen ontstaan nemen drastisch af. En daardoor neemt ook het aantal infecties sterk af. Doch niet alleen voor astma patiënten is er hoop. Nieuwe mogelijkheden komen in zicht met nieuwe maar betaalbare apparatuur XPOP niet alleen voor astma, maar ook voor COPD, emphyseem en andere aandoeningen komen nieuwe mogelijkheden inzicht. 

 

Benodigde energie 

Voor het functioneren van een lichaam dient energie te worden opgenomen én te worden verwerkt. Soms zijn er tekorten. Een bekend voorbeeld is de zogenaamde hongerklop bij wielrenners. Wanneer dit optreedt is letterlijk de brandstof op.  Naast de voeding, dat een lichaam opneemt, is er ook zuurstof nodig dat via de longen in het lichaam wordt opgenomen, om genoemde voeding ter plaatse om te zetten in energie. 

 

De longen vergeleken met een  luchtpomp.

Het lichaam beschikt voor genoemde zuurstofopname over een grote luchtpomp, gevormd door de borstkas de borstkasspieren en de middenrifspier. Zowel de bewegingen van de optrekkende ribben als het omlaag trekken van het midden rif doen in de borstkas onderdruk ontstaan. Via neus en of mond stroomt directe omgevingslucht naar binnen, bestaande uit grotendeels stikstof en ca 20% zuurstof en een hele boel ongewenste vuildeeltjes. Beter bekend als fijnstof, signaalmoleculen, airosolen en condensatiekernen.