Contact:

Heeft u vragen over deze site of wilt u wellicht meer weten over de mopshond. Misschien wilt wel zo'n lief klein mopsje. Neem contact op! Vertel ons wat u aan de nieuwe huisgenoot te bieden hebt. Mail of bel geef duidelijk naam adres en woonplaats aan. 

Fam. Schippers.

Tubastraat 42

1312 WX Almere

tel. 036 546 82 38

bij geen gehoor 06 21 45 88 60.

email marian.schippers49  @ gmail.com  wegens spam de spaties voor en achter @ weghalen.

 of ook  h_schippers @ kpnplanet.nl

               

 

Gezonde mopshonden

 Naast het hebben van veel plezier met onze honden is ons eerste doel het houden en verkrijgen van uit de fok van gezonde honden. Wij kochten onze honden bij kennels die al vele jaren actief zijn. Samen zijn ze goed voor meer dan honderd jaar fokervaring. Voor het fokken van mopshonden volgen wij de richtlijnen bedoeld voor het gezond fokken van rashonden als beschreven in het fok en huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer voor honden. Al geruime tijd zijn wij lid van de mopshondenvereniging EGCN, de Raad van Beheer en eerder Commedia.

Waarom geen Commedia meer? 

Wij werden binnen Commedia te vaak geconfronteerd met broodfok:  twee nesten bij dezelfde teef binnen 12 maanden, donkere stallen, mogelijk geknoei met de stamboom van aangekochte honden. En meerdere (in het buitenland) ingekruiste keeshonden, die vervolgens een generatie verder als mopshonden werden verkocht.  Maar wel delen van de hinderlijke keeshond-eigenschappen bezitten, zoals het bespringen van andere honden en ook kinderen. In het buitenland zijn de DNA controles bepaald niet waterdicht. Vreemde praktijken dus. Praktijken, die in strijd zijn met de voorschriften van de Raad van Beheer. Ongewenste praktijken dus, welke door het huidige bestuur onder leiding van dhr Sterk door dit bestuur, in strijd met de statuten, worden gedoogd. zie ook bij Puppies.

 

 

Erfelijke problemen 

Ook werden wij geconfronteerd met erfelijke oogproblemen van Commedialeden, patella problemen en honden, die omdat de honden nauwelijks worden uitgelaten, een veel minder goed ontwikkeld loopwerk en uithoudingsvermogen hebben. Wij vinden dat onze honden goed moeten zijn, voor zover wij dat kunnen weten. Voor elke dekking worden onze honden gecontroleerd door een dierenarts.

 

Goede Zorg voor uw mopshond.

Wij vinden dat potentiële kopers voor! aankoop! goed moeten zijn geinformeerd over de zorg die genoemde kopers en andere in hun opdracht werkende verzorgers aan hun mopshond moeten leveren. Onder genoemde informatie valt ook de te leveren kennis over de afkomst van de honden en de daaraan verbonden kennis over de ademhaling. En ook via de stambomen. Het ademhalingssysteem heeft zich geëvalueerd door het eeuwenlange verblijf van mopshonden op grote hoogte: het uiterlijk maar vooral het inerlijk systeem van adembehandeling is aangepast en heeft geleid tot hun huidige uiterlijk: de met een neusrimpel bedekte kortere neus ter voorkoming van bevriezing.

Onnodige ingrepen door de dierenarts. 

Pas ook op uw portemonaie als het gaat over onnodige BOS gerelateerde ingrepen. Elders op de site vind u de toelichting. De compacte vorm van de hond. Maar ook de te leveren kennis en zorg aan de hond ter voorkoming van hyperthermie en dehydratie en kennis over hotspots in de Nederlandse steden. Het is juist die extra te leveren zorg waarvan voorzitter dhr Sterk en zijn Commedia bestuur kennelijk weinig, heel weinig of niets begrepen heeft en genoemd gebrek onbekommerd etaleert. De vertaling van zijn kennelnaam van uit het Engels is dan ook veel zeggend en behoeft geen nadere toelichting.

 

Recht op goede informatie voor aankoop van uw mopshond

Wij, van de Knuffelmopsen,  zijn van mening dat wij u, als verzorgende van uw mopshond, zo goed mogelijk moeten informeren en niet moeten weglaten of kleineren wat voor u, maar vooral voor uw hond, van belang moet worden geacht.

 

Commedia mopshonden.

Wij zijn van mening dat het Commediabestuur ernstig, en als ik schrijf ernstig dan bedoel ik ook ernstig te kort schiet en heeft gehandeld in strijd met de regels van de Raad van Beheer en hun eigen statuten. Wie op genoemd disfunctioneren van het Commediabestuur kritiek heeft, wordt door genoemd bestuur de mond gesnoerd. De  deur gewezen en bestookt met brieven, waarbij de statuten vele malen, ook met onwaarheden, worden overtreden. Ook hier waren het de  persoonlijke belangen van leden van het bestuur die strijdig zijn met het clubbelang. 

Zie ook 

http://www.kennelofthekarmahouse.nl/nieuw-op-de-site

19-12-2015

Het was echt geen gemakkelijke beslissing om na  25 jaar lidmaatschap mijn banden te verbreken met “ Commedia`

 

http://www.mopshond.de/pupjes/afscheid-van-commedia

 

Het lidmaatschap opzeggen van de rasvereniging van het ras, waar je heel je leven met hart en ziel aan bent toegewijd, doe je niet zomaar. 

Ik ben 33 jaar lid van "Commedia" de Mopshondenverening in Nederland en daarmee het langst zittende actieve lid. 
En toch heb ik afgelopen najaar besloten mijn lidmaatschap per 1 Januari 2016 op te zeggen. 
Een beslissing die ik met pijn in het hart maar weloverwogen genomen heb en waar ik als fokker achter sta.

 

Uitvoerige schriftelijke en mondelinge Informatie verschaffing over de mopshond

Wij zullen proberen om nieuwe potentiéle eigenaren zo goed mogelijk van informatie te voorzien betreffende het wel en wee van het hebben en verzorgen van een hond en in het bijzonder de mopshond, overigens zonder compleet te kunnen zijn. Maar ook verlangen wij van nieuwe eigenaren aan het voldoen aan de plicht zich zo goed mogelijk te infomeren over de mopshond en de nodige zorg. Dus niet alleen door de informatie op onze website en de door ons verstrekte info, maar ook gebruik te maken van andere bronnen en websites. Dat zijn de websites van mopshonden verenigingen als EGCN, boeken, fora enz.. Met behulp van google translate zijn websites van over de hele wereld voor u toegankelijk.

Disclaimer: Absolute zekerheid over de gezondheid van de hond kunnen wij u nooit bieden. 

Absolute zekerheid over de gezondheid van een hond kunnen wij u nooit bieden. Zichtbaar is immers alleen de buitenkant van de hond. En ook uitgebreide tests verlenen U geen zekerheid over de gezondheid van een hond. De afgenomen inspannings-testen zijn immers altijd maar een momentopname. Bovendien zijn de omstandigheden waaronder de testen worden afgenomen voortdurend verschillend en bieden dus geen enkel garantie. Houdt uw hond dus goed in het oog. Luister naar uw hond.

U wilt eigenaar worden van een Mopshond, een zeer complex levend wezen, afkomstig uit hondenrassen die vele eeuwen leefden en werkten in het hooggebergte van Tibet. Daar pasten zij zich aan en werden door monnikken geselecteerd om te kunnen overleven op hun reizen. Dat is zichtbaar in het uiterlijk, maar meer nog in het innerlijk, waarbij we veel uiterlijk zien. Maar als mensen slecht weinig afweten van wat er in een levend wezen gebeurt.  Dat geldt ook voor medici, die zorg leveren. Genoemden kunnen u niet vertellen hoe de ademhaling bij mens en dier werkt. Dus nog minder kennis is beschikbaar over een afwijkende ademhaling, zo als bij de mops die dus extra aandacht behoeft.  Elders op deze website kunt u lezen dat wij ons al vele jaren diepgaand met de ademhaling bezighouden. en daardoor over ruime kennis beschikken.  

Feitelijk is de mopshond een exoot geimporteerd uit het hooggebergte, waar het mopshondenras zich eeuwen lang aan de hoge bergachtige omgeving met ijle lucht heeft aangepast. Deze aanpassingen hebben het ras gevormd zoals het nu is, de hond zijn uiterlijk en karacter bezorgd waaraan het zijn aantrekkelijkheid ontleend. En dat in een gebied levend en werkend op ruim 3600 tot 5000 meter hoogte. Waar de lucht ooit vele malen schoner en droger was dan hier in Nederland, met zijn hoge vervuilingsgraad, en andere temperaturen en ander weer.  Maar vooral waar de luchtmoleculen ( de luchtdruk is in Tibet maar 70 -50% van de druk in Nederland) zich makkelijker aanpassen aan het lichaam van de hond. Hier in Nederland zijn de leef omstandigheden anders, moeilijker. En dus is veel meer extra zorg en aandacht nodig. Niet dat dat echt moeilijk is. Maar u moet er wel rekening mee houden.  Het is alleen al om die reden dat wij onze garantieplicht zo goed mogelijk proberen te vervullen, maar ook dat daar een goede taak ligt voor de eigenaar: zich kennis eigen te maken betreffende zijn hond. Maar ook omdat onze garanties wegens uiterst beperkte beschikbare kennis wel beperkt moeten zijn. En dat alleen kennis bestaat over het verleden met de hond en zijn ouders en niet over de toekomst. Wij wijzen u er op dat een keuring nooit geheel compleet kan zijn en een keuring niet meer is dan een momentopname door een externe deskundige gebaseerd op de voor genioemde deskundige beschikbare kennis.

Testen bieden geen zekerheid

Nieuw is, dat sommige personen beweren dat DNA testen meer inzichten over de honden en hiun functioneren zouden kunnen verschaffen. Wij bestrijden genoemde zekerheid omdat waarnemingen tot stand komen middels waarneming door mensen en statieken, algemeenheden dus, mogelijk van toepassing op het gehele ras. Genoemde waarnemingen kunnen voor het individu geheel anders uitpakken, nauwelijks van toepassing zijn.

 Het bieden van Absolute zekerheid inzake de gezondheid van een levend wezen als een hond is ook voor ons onmogelijk.

Het is lang niet altijd mogelijk om alles betreffende uw hond te testen. Het blijft altijd mogelijk, dat uit nieuwe of bestaande fokcombinaties er dieren voortkomen met minder of niet gewenste eigenschappen of hoedanigheden. Zoals dat ook bij mensen voorkomt. Wat niet wil zeggen dat zo'n combinatie geen fantastische honden kunnen worden. Veel van de eigenschappen van de honden kunnen worden beschouwd als gewenst: zij bepalen het ras, al blijft het altijd mogelijk dat zich ook ongewenste verschijnselen zich (gaan) voordoen. Bijvoorbeeld door eerdere ingekruiste ongewenste rassen. het volgen van foklijnen bied u veel informatie.  Wie omtrent de laatst genoemde (ongewenste) eigenschappen zekerheid wenst te verkrijgen raden wij aan geen hond aan te schaffen.  

Alle pups vertrekken met optische garanties dwz aan de buitenkant gezien en recent gecontroleerd door de dierenarts.

Alle pups vertrekken hier op basis van voornoemde garanties en een overeenkomst waarin die garanties en de verstrekking van zeer veel  informatie is opgenomen. Genoemde overeenkomst is gebaseerd op de door de rasvereniging geadviseerde overeenkomst en garanties.

Maak zorgvuldig uw keus voor de Mopshond.

Wel vragen wij nieuwe hondenbezitters wel overwogen een keuze te maken bij het kiezen van een hondenras en hond. Kunt U de zorg leveren die voor uw hond nodig is??  De verbintenis die u wil aangaan er een is voor de duur van vele jaren. Denk daar niet te lichtvaardig over. Uw hond verlangt veel van u terug en beloont dat ook. 

De negatieve punten van de mopshond.

Mopshonden vallen niet zo maar uit bomen. Ze worden worden door ons met zorg gefokt om hun fantastische karakters als compaan. Dat valt buiten de categorie "Leuk Hondje", omdat mopshonden ook wat negatieve punten kennen die voornamelijk zitten in de extra zorg en aandacht, die de mopshond nodig heeft. De oorzaak is voornamelijk te vinden in de compacte bouw van de honden. genoemde vorm en bouw van het ras is gevormd in het hooggebergte. en bood daar vele voordelen tot overleven. Zoals een compacte vorm en een goede vacht ter bescherming tegen de koude. genoemde eigenschapppen kunnen er de veroorzaak van zijn dat bij het leveren van een inspanning of bij verblijf in te warm weer  de mopshond minder gemakkelijk zijn warmte aan de omgeving kan afstaan. De temperatuur van de hond kan daardoor gevaarlijk hoog oplopen. zelfs het leven kosten.  En ook zijn eetlust moet bedwongen worden via de weegschaal. Dit zijn taken voor de eigenaar.  

Wij verlangen dat de nieuwe eigenaar zich grondig informeert

Wij verlangen dat een nieuwe verkrijger geod van genoemde (zorg) noden doordrongen is en verzoeken U als genoemde nieuwe eigenaar verzorger, dat U, maar ook mede verzorgers, zich zeer grondig informeert, voordat tot aanschaf wordt overgegaan. En hij/zij moet als beheerder weten dat de lichaamstemperatuur van de mopshond door zijn compacte bouw sneller kan oplopen dan de lichaamstemperatuur bij andere honden. Genoemde temperatuurverhoging is niet erg, maar wel reden om zeer ernstig rekening mee te houden.

Let op! niet in de warmte uitlaten. Pas op voor hyperthermie. Bescherm uw hond tegen de warmte 

Bij vervoer in de auto: bij zonneinstraling in de auto kan de temperatuur in tien minuten oplopen naar 50 graden. Wij vinden het van het grootste belang dat wie een mopshond wil gaan aanschaffen zeer goed weet wat hij of zij kan verwachten. En zich moet afvragen of de gevraagde aandacht, zorg  en tijd ook geleverd kan worden, ook over een langere periode.

 Absolute zekerheid bestaat niet 

Wij steken zeer veel energie in de verzorging en opvoeding van zorgvuldig geselecteerde honden en hun omgeving. Toch blijven het dieren. En slechts de buitenkant is zichtbaar.  En zoals er geen mensen zonder gebreken zijn,  zo lukt het ook de fokkers niet om absolute zekerheid te verstrekken om een ideale en altijd gezonde hond te doen fokken. Wel streven wij naar uitstekende resultaten.  Het zijn net mensen: ze zijn niet ideaal en absolute gezondheid over de levensduur kan niet worden gegarandeerd.Toch kan er altijd wat fout gaan. Het is levend materiaal en we zien immers alleen maar de buitenkant. 

 De aanhouder wint

Mocht u na het doorlezen van deze website nog steeds overtuigd zijn van uw keuze voor de mopshond. en wilt u ons dat laten weten. Per nest houden wij een aanmelding / wachtlijst bij die geraadpleegd wordt wanneer we weer over jonge mopshonden kunnen beschikken. 

Wat heeft u de mopspuppy te bieden.

Wanneer u ons bericht omtrent uw wens betreffende de aankoop een mopsje verzoeken wij u ons te infomeren over uw leef, woon en werk omstandigheden en vooral wat en hoeveel u de toekomstige pup te bieden heeft. Niet alleen in de avond, maar ook overdag.

 Fam Schippers.