Algemene beschrijving inhoud website: 

Onze hobbies mopshonden, modelspoor en noodzakelijk: werkbare oplossingen bij benauwdheid.

U kunt hier informatie vinden over onze mopshonden en hun eigenschappen, hun en onze belevenissen en onze andere hobby's:  de modelspoorwegbouw met bij behorende elektronica en de noodzaak tot het bestuderen van de ademhaling van de mens om de problemen voorkomend bij de ademhaling effectief te kunnen bestrijden. En in dat laatste zijn we geslaagd.  

Honden in ons leven: 

Honden maakten altijd al deel uit van ons leven. We zijn met honden opgegroeid, onze kinderen ook. Altijd was er een hond. Wij en de kinderen weten niet anders.  En vaak was er meer dan één hond. Onze honden zijn echter meer dan alleen een hobby. Onze (mops)honden maken deel uit van ons leven, ons huishouden en ons dagelijks bestaan. Ze geven ons heel veel vreugde in voor en tegenspoed. ze houden ons fit. en dwingen ons tot bewegen.

Vragen over onderwerpen op de website 

U vindt hier informatie mopshonden en over het zelf houden en verzorgen van mopshonden. Tips zijn altijd welkom. Kijkt u rustig rond op onze website. Wilt u iets weten over mopshonden, onze mopshonden of andere thema's hier op de site genoemd of juist niet genoemd, aarzel niet en neem contact op! Wat we niet weten zullen we proberen op te zoeken. De site is nog in opbouw en dus nog lang niet compleet. 

 Gespot door onze fotograaf Freek.

 

Andere hobbies:

Ook is er een plekje op deze website voor twee andere hobbies, mijn modelspoorhobby: de bouw van modelspoor in schaal N, -- schaal 1 op 160. En lucht! wat is het ? Wat zijn de eigenschappen van de lucht die ons omringd? wat makt dat we benauwd kunnen worden? En hoe kunnen we beter leren omgaan met voorkomende benauwdheid / astma met als doelstelling: "Astma, no more astma".                                                                                                                                       Vanzelfsprekend is dit onderwerp ook van belang bij de mopshonden. Immers dezelfde principes betreffende ademhaling en koeling zijn ook bij de mopshonden van toepassing.  

De modelspoor hobby wordt al vele jaren beoefend. Na lid te zijn geweest van verschillende modelspoorgroepen en de verhuizing naar Almere werd het tijd voor iets anders. En heb ik in 2001 de modelspoorgroep Swiss-N-trak opgezet (Na)bouwend naar Zwitsers voorbeeld.  En al vele jaren zijn we samen met andere modelbouwers op goede wijze met die hobby bezig.

Toen in de jaren zeventig onze woon- en leefomgeving door gedogende ambtenaren en illegale vuilstort steeds meer vervuild bleek moesten we op zoek naar antwoorden. En dus volgde een ware zoektocht naar mogelijke oplossingen voor astma problemen,  een direct gevolg van genoemde luchtvervuiling. De uitkomst : benauwdheidsproblemen kunnen voor velen beheersbaar gemaakt worden.

De weergave op deze site is een klein deel van de uiterst succesvolle, inmiddels wat ons betreft voltooide zoektocht naar het begrijpen van de technische processen behorend tot de ademhaling. We zijn er in geslaagd een wetenschappelijk onbetwistbaar document te maken waarin de verschillende processen beschreven worden: de opname en afgifte van zuurstof van uit de atmosfeer tot in de rode bloedcel. En daaruit voortkomend vele proefnemingen en testen on te komen tot werkbare oplossingen om de hinder / de invloed van waarom benauwdheid, beheersbaar te maken / te beperken. Hoe om te gaan met die benauwdheid?

Oorzaken van benauwdheidsproblemen, astma komen bijna zonder uitzondering van buiten af.

Vrijwel alle oorzaken van genoemde benauwheden komen van buitenaf, waarop het lichaam vervolgens reageert. Maar welke oorzaken zijn dat dan? Slechts enkele beperkingen kunnen gerekend worden tot echte ziekten. We ontwikkelden werkbare oplossingen en probeerden die uit binnen het gezin. Ze bleken voor iedereen toepasbaar, voor hen die worden geplaagd met astma en copd?  We ontdekten de wetenschappelijke achtergronden van het functioneren van de ademhaling en ontwikkelden werkbare oplossingen voor wanneer het met de persoon in kwestie minder ging. Voor meer informatie over de twee laatsten items moet u even doorklikken. 

  

Hier wat meer over een deel van onze veelzijdige hobby's.

 In de tuin Evy met Sam en Uma.

 U treft hier aan: 

 

) Over onze Mopshonden:

Feiten, informatie, instructies en foto's over gedrag en leefwijze van mopshonden, ook over onze volwassen, heerlijke eigenzinnige mopshonden en hun puppy's. 

Kinderverhalen over Pug Joris. en   Gijs Gnas

-------

 

 

                  Uma,                                                      Evita,                                                    Sam            

         

 

en hun puppy's waarvan

                      Nando                      en                   Byou                           en ook al weer Caitlynn     

    

 

in onze buurt blijven. Inmiddels zijn er nu ook Nora,  Carola en Guido.

Over hun belevenissen zullen wij U berichten: 

 

Zie  ook bij : Onze honden, Puppy's, foto's, over ons en nieuws. en faceboek knuffelmopsen almere

 

Algemene karakter beschrijving van Mopshonden 

 

Mopshonden zijn levenslustige komische robuuste dogachtige honden in pocketformaat. Gesocialiseerde Mopshonden zijn buitengewoon vriendelijk voor volwassenen en kinderen. Maar zijn en blijven toch in alles een echte hond en prachtige sportieve kameraadjes. Dat laatste alleen als u niet toegeeft aan hun vraag om graag iets meer dan nodig te eten. Mopshonden zijn erg slim en intelligent. Mopshonden verrassen je steeds opnieuw. Mopsen vullen dagelijks je leven, ze houden je fit. Mopsen zijn als een schaduw altijd bij je aanwezig en volgen je soms letterlijk op de voet. Kortom het zijn betrouwbare, echte huisvrienden, die alleen, maar nog liever samen de baas vermaken. En als het kan op hem gaan zitten of liggen. Kortom ze zoeken veel het fysiek kontakt. Mopshonden zijn gezelschapshonden van bijzondere klasse, een formidabel formaat. En ze zijn onvoorwaardelijk trouw, totdat iemand met een brokje kaas aankomt. Mopsen zijn niet kleinzerig, maar moeten wél worden verzorgd. In Nederland worden door de rasvereniging erkend mopsen alleen in beige (fawn) met een zwart masker en geheel zwart waarbij de contouren van het masker jammer genoeg verdwijnen. In andere delen van de wereld komen mopsen voor met ook andere kleuren.

 

en verder informeert de site u ook over andere onderwerpen die onze belangstelling hebben:

 

 ) Astma en Copd:

Astma en copd zijn veelal fictieve aandoeningen welke voornamelijk dienen om de zakken van "gediplomeerde zorgverleners" en farmaceuten te vullen. Dat wil niet zeggen dat U geen hinder ervaart, maar wel dat U er beter mee kan leren omgegaan. Om zo Uw eigen leven weer onder controle te krijgen.

De verstrekte Luchtwegverwijders zijn voor U net zo dodelijk als roken. Ze doen ook hetzelfde: op termijn leveren ze ernstige schade op. Ook luchtwegverwijders verwijden niet. maar ze schakelen noodzakelijke filterfuncties uit die u nog zieker kunnen maken: ze leggen het vuiltransport lam en laten vuil dieper in Uw longen doordringen. Met alle gevolgen van dien.

Astma is ervaren hinder bij de ademhaling wegens vervuiling van Uw leefomgeving. Astma is geen, herhaal, geen ziekte, maar een toestand voortkomemd uit de samenstelling van door u ingeademde lucht. Ons doel is om onze astma en ook Uw astma/COPD ook voor u geheel beheersbaar te hebben én te houden. Dát is het positieve behaalde resultaat van het door ons uitgevoerde uitgebreid experimenteel wetenschappelijk onderzoek. We deden gedwongen onderzoek. Gedwongen wegens uitblijvende hulp.  En we vonden uitstekend werkende oplossingen betreffende het omgaan met en het uitde wegruimen van obstructies en de werking van het ademhalingsproces, astma én de uitwisseling in de longen van lucht/O2 en CO2 op de grenslaag van alveolair en bloedbaan.  We zullen een zeer grote reeks van processen op deze website stap voor stap gaan beschrijven.

Ook COPD behoeft niet langer dodelijk te zijn. Er bestaan uitstekende methoden om copd effectief uit te bannen. 

 

) Gasuitwisseling als onderdeel van de respiratie: 

Hinder bij de luchtbehandeling en de werking van lichaamseigen filters in de longen van de mens wordt astma genoemd astma is immers geen ziekte. Achter genoemde filterprocessen volgt de scheiding van zuurstof uit de resterende andere gassen van de ingeademde lucht en het transport van die zuurstof door de longwand tot in de bloedbaan. Door de "deskundigen"  vaag gasuitwisseling genoemd.  de werkelijkheid is geheel anders. Over de werking van de toepasselijke processen bij astma en over de gasuitwisseling zijn onder medici veel door henzelf gecreëerde fabels in omloop gebracht. Zeer veel medici blijken niet te beschikken over wetenschappelijk onderbouwde toereikende kennis, niet over astma, niet over COPD en niet over de gasuitwisseling. Wij wel. Sterker nog; de gasuitwisseling van O2 en CO2 blijkt ook controleerbaar, voor elk individu positief maar vaak ook ongemerkt negatief beïnvloedbaar  met relatief eenvoudige hulpmiddelen. Prestatie verhogend voor sporters en astma en emphyseempatiënten. Wij ontwikkelen hiervoor de XPOP, een luchtzuiverend apparaat, ook mobiel te gebruiken. De beheersing van de processen van de uitwisseling van zuurstof en CO2 op het grensvlak van de longen en de bloedbaan zal hier t.z.t. aan u worden uitgelegd. De XPOP is nu in de testfase. De resultaten stemmen tot tevredenheid.

 

) Modelspoorwegbouw de modelspoor hobby in schaal N door de modelspoorgroep Swis-N-Trak Almere :

Modelbouw in schaal N (1 op 160) door uitgevoerd door Modelspoorgroep Swiss-N-Trak in Almere naar voorbeeld van de Zwitserse BLS-SBB spoorwegen en meer. Diverse modules zullen worden getoond en besproken:

  

De foto toont hier één van onze modules in aanbouw. We rijden op twee nivo's. De module toont een hooggelegen enkelsporige bovenbaan voorzien van een "stenen boogbrug" zoals te vinden in Zwitserland bij de Rhätische Bahn. Daaronder verloopt een dubbelsporige hoofdbaan met hier lage boogbruggen over een bergbeek uitloop eindigend in een spoortunnel. Alles in schaal (1 op 160).

 

 

Aanvullende informatie: 

Voor en over de mopshonden zie de verschillende tabs.

over Astma en COPD : De oplossingen: Je hoeft er niet ziek van te worden en je hoeft er niet aan dood te gaan. De onderzoeken hebben tot goede reproduceerbare wetenschappelijke oplossingen geleid. Voor zeer velen haalbaar. 

Van noodzaak tot hobby. Uitblijvende resultaten van medici bij de hulpvraag voor onze kinderen dwongen ons tot uitvoering te geven van onze eigen onderzoeken op basis van eigen ervaring en beroepsmatig opgedane kennis van industriele systemen.

Dertig jaar lang, met grote onderbrekingen, realiseerde ik wetenschappelijk experimenteel onderzoek. onderzoek en de studie hebben de werking blootgelegd van de ademhaling en de beveiliging daarvan middels filters van binnendringend vuil. Het "disfunctioneren" van genoemde bescherming wordt astma genoemd. Altijd is er dan sprake van overbelasting, van te veel te verwerken vuil en of vocht. Of zeer fijn vuil, kleiner dan de vuildeeltjes behorend tot rookgassen van sigaretten ed. Met als studieresultaat van genoemde opgedane kennis voor ons grote, zeer effectieve verbeteringen in de bestrijding van astmahinder, met effectieve mogelijkheden ook in de huiselijke sfeer, ook voor astma-COPD-ers. Kennis, die we willen delen.

Langdurig medicijn vermindering blijkt probleemloos mogelijk. Aantoonbaar is gebleken, dat de handicap Astma een handicap is, die geheel onder controle te krijgen is door de drager bij het creëren en onderhouden van de voor hem  juiste leefomstandigheden. Ook COPD blijkt lang niet altijd chronisch te zijn en hoéft niet langer chronisch te zijn. De hinder van COPD kan met behulp van fysieke mogelijkheden / aanpassingen zeer ver worden ingeperkt of opgeheven. Op deze website zal uitvoerige uitleg komen over tal van voorkomende processen bij astma en COPD. En hoe u deze processen geheel onder controle kan krijgen, mogelijk samen met uw hulpverlener. Besproken worden oorzaak en gevolg: samenstelling van lucht uit de atmosfeer en de invloed daarvan bij lucht(vervuiling) op u en het verstoorde reinigingsproces in uw longen.

 

XPOP:

Voornoemde studieresultaat naar de werking van astma verplichtte tot verder onderzoek. Onderzoek naar de werking van de ademhaling. De studie verschafte inzicht in de werking van wat genoemd wordt "de gasuitwisseling" en daarmee van de hele ademhalingscyclus.  Maar ook de mogelijkheden om uw ademhaling/gasuitwisseling langs elektrische weg positief te beïnvloeden. Uw longen effectief reinigen bij u thuis gaat ook voor u tot de mogelijkheden behoren. Gewoon tijdens huiselijke bezigheden met een simpel technisch hulpmiddel, dat ook infecties bestrijdt. De testen met de XPOP worden daartoe uitgevoerd. XPOP kan het beste worden vertaald met meer energie uit verrijkte zuurstof verkregen uit uw directe omgeving. Uw leven kan er een stuk prettiger door worden. u krijgt weer controle over uw leven!

 

Modelspoor in schaal N bouwen in module vorm :

Nooit meer de modelbaan afbreken wegens verhuizing. De modelspoorhobby is een van de mooiste en meest gevarieerde hobby's om te bedrijven. De bouw van een eigen wereld als een soort kijkdoos met daarin treintjes als bewegende elementen. De hobby is een verzameling van kennisbronnen en vaardigheden die door de hobbyist creatief moeten worden samengevoegd tot een "bewegend" diorama. Door te bouwen in modulevorm (=demontabele secties) kan uw baan gemakkelijk worden uitgebreid en / of kunnen delen worden vervangen. U zult uw baan en nooit meer geheel behoeven af te breken voor de volgende komende verhuizing. U verhuist de modules eenvoudig  gewoon mee. Op de nieuwe locatie modules neer zetten en u kunt na een paar dagen al weer rijden. Aan de orde komen tal van aspecten van de modelbouw. Van uitgangsprincipes naar landschapsbouw en bedrading en besturing.

 

  Op de foto: Samengevoegde modules tijdens een opstelling in 2012 in de Intratuin Almere, waarop modelspoortreinen op twee nivo's  kunnen rijden. Op de foto links het bekende kerkje van Wassen in Zwitserland, nu geplaatst bovenop een dubbelsporige treintunnel. Met daarnaast een pleintje met zelfgebouwde "houten bruggen met daksparren" bekend uit het Berner Oberland. De bruggen zijn geslagen over de van bovenkomende beek welke diep in de rotsen is uitgesleten en over de daarnaast liggende sporen. De sporen voeren achter de bruggen de berg in middels een tunnel. Wegens een recente overstroming waarbij de spoorbrug werd beschadigd is die brug gedemonteerd en tresselpoten aangebracht.  blijkft er ruimte over voor landschapsbouw en doet de module niet overdadig aan. Hoog boven in de module staan nog wat berghutjes. De weg van af de kerk wordt vervolgd langs woningen uit Lenk langs de Oberriedstrasse van de lokale aannemer Freidig, waar we tijdens de wintersport langs kwamen op weg naar de piste. Onderweg:  voetgangers en koeien met de bekende gele richtingbordjes naar de knipperende overweg en het buitengebied, gevolgd door een galerij bekend van Albula III uit de Rhätische Bahn. Daarvoor het bekende kerkje uit Davos Sertig dörfli achter in het dal bij Davos bereikbaar via de met paard getrokken arrenslede in de winter.  Hoger op de berg staan huizen van de kleinere Z-schaal de het bergeffect accentueren uit Goms. Daarnaast de volgende module

Door gebruik te maken van optisch bedrog en "kale" hoge steile bergen met steunmuren en kunstwerken wordt diepte gecreëerd.

 

 

Disclaimer:

Deze website is door ons met zorg samengesteld. Honden zijn levende wezens en kunnen daarom doodgaan. Navolging van de hier beschreven processen is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Voor het verkrijgen van genoemde kennis en inzichten zijn talrijke bronnen geraadpleegd over een zeer lange periode. Niet meer is na te gaan welke bronnen dat allemaal zijn geweest. Sommigen bestaan ook niet meer. Ook zit er veel "eigen" materiaal tussen. Veel is ook noodzakelijk bewerkt. Mocht iemand van mening zijn dat materiaal van hem is gebruikt en zich daar aan storen moet hij of zij dat even laten weten dan kan het mogelijk verwijderd worden.

 

het genoemgen op menige avond 

 

en ja dit kan ook heel lekker zijn