Wat elke mopseigenaar moet weten: 

 

Over vachten, neuzen en kortsnuiten

Als een hond hijgt dan doet hij dat om warmte af te voeren van uit zijn lijf naar buiten zijn lijf. voor mensen is dat niet anders. Wij, mensen, kennen kleding en doen de kleding uit bij warmere omstandigeden.Dieren habben een vacht, die ze niet zo maar kunnen uit doen. De Vacht heeft als functie het dier te beschermen tegen optredende koude. Vele diersoorten hebben zich aan gepast aan de leefomgeving. bijv.: een polvos is in de winter wit en in de zomer bruin. Een ijsbeer heeft een bijzondere vacht die hem instaat stelt te overleven in de poolwinter. Bij verplaatsing van dieren naar andere delen van de wereld, zal de functie van de vacht van de polvos en de ijsbeer wel eens een hinder kunnen zijn. de witte poolvos wordt snel gezien en de ijsbeer krijgt het te warm.

Ook mopshonden zijn geen inheemse dieren van Nederland waar vele anderen dat wel zijn. mopsen zijn in de koude middeleeuwen geinporteerd van uit het koude 3500 mtr hoge droge Tibet. Inmiddels nemen de temperaturen op aarde in snel tempo toe omdat bomen massal gekapt worden. bomen die grote hoeveelheden water in de lucht brengen. in zeer kleine druppeltjes. deze druppeltjes vormen een optisch schild , eem spiegel en kaatsen zonne warmte terug de ruimte in. Onder de wolken  en het blader dek blijft het koeler.

De mens is in hoog tempo zijn leefomgeving bestaand uit bossen aan het vernietigen. met als het gevolg dat de temperaturen op aarde en dus ook in Nederland toenemen. Mensen en dieren krijgen daar last van andere dieren krijgen meer leefruimte. Bijv tropische muggen die naar het noorden komen.

 

Hijgen is een manier voor de hond om de lichaamstemperatuur te regueren.

Hijgen is een manier voor de hond om de lichaamstemperatuur te regueren. wanneer doorinspanning van binnen uit bijv. door activiteit van de spieren of de productie van melk of door instraling van buiten door de zon of een kachtel de temperatuur van et dier zo hoog oploopt dat de lichaamsfuncties worden bedreigd.het dier wil zijn overtollige warmte kwijt.

Mopshonden zijn dooe de natuur in de loop der eeuwen voorzien van een dubbele vacht tegen de koude.

Het is juist deze dikke vacht die het dier hindert bij hogere temperaturen. een langere neus helpt de mopshond niet. Om de warmte kwijt te kunnen zoekt het dier of koudere omgevingen op of probeert zich te koelen. Bij koeling wordt "koudere" lucht in geademd. in zeer vochtige longen. daar slaat de warme waterdamp in de longen neer op genoemde koudere druppeltjes die vervolgens worden uit geademd: de hond koelt af. althans dat is de bedoeleing. bij onvoldoende afkoeleing zal de hond meer willen koelen en meer lucht zijn longen in en uit willen laten stromen. deze capaciteit is beperkt. de hond gaat via de keel ademen en dat wordt hoor baar.

De oplossing voor de te warme mopshond: SCHEREN!!! net als een schaaap. niet voor de wol maar om warmte beter via de huid af te voeren.

Breng de vacht terug tot een dikte van max 3 mm. tussen nek en staart. en het dier zal zijn warmte veel beter kwijt kunnen.

 

 

Over hyperthermie en dehydratie van uw (mops)hond.

 

HYPERTHERMIE =  Oververhitting van Uw hond.

Wanneer de mopshond zijn, mogelijk, te veel aan overtollige warmte in zijn lichaam niet kwijt kan aan de omgeving, mede door zijn dubbele vacht, kan de lichaamstemperatuur van de hond te hoog oplopen. Dat vereist maatregelen van zijn baas om schade te voorkomen.

 

DEHYDRATIE      =  vochtverlies van uit het lichaam van de hond benodigd door koeling via de ademhaling, vocht onttrokken aan de bloedbaan.

 

Samenvatting: te hoge lichaamstemperaturen van de hond leiden tot schade aan eiwitten in die hond en vervolgens tot schade aan inwendige delen en lichaamsfuncties. Het biologisch systeem van de mopshond zal door in of externe redenen ontstane genoemde te hoge lichaamstemperatuur willen doen dalen door koeling van het lichaam. Bij koeling via de ademhaling wordt door verdamping vocht onttrokken aan de bloedbaan. de hoeveelheid water in de bloedbaan kan daar door verminderen. de hond moet dan ook tijding van water worden voor zien. Water, Vocht, dat door uitademing wordt afgegeven aan de lucht in zijn omgeving. Die lucht, die om genoemde warmte te kunnen opnemen, kouder moet zijn dan de hond. De bloedbaan, de energiesnelweg in de hond, vervoert o.a. voedingstoffen, hormonen, zuurstof en afvalstoffen:  dit zijn ten dele vaste stoffen tot ca 40 volumeprocent,  in een waterige omgeving van ca 60 volumeprocent. Wordt de viscositeit van het bloed nog hoger dikker en gaat de vloeistof/vastestofmengsel slechter stromen, dan moet het hart harder gaan werken om alle cellen van voeding te voorzien. En bij te veel vochtonttrekking zweven de resterende vaste stoffen niet langer meer in voldoende vloeistof, maar kunnen gaan neer slaan. Genoemde neerslag kan leiden tot (plaatselijke) verstoppingen, waardoor het zuurstoftransport naar vitale delen van het dier in gevaar komt. De hond kan daardoor zonder dat door eigenaar of verzorger uiterlijke verschillen zijn waar te nemen, dus ongemerkt, ernstige schade oplopen en uiteindelijk bij te veel schade overlijden. En dat kan nooit de bedoeling zijn.

 

 

Oorsprong: niet Europees. 

De mopshond is van oorsprong geen Europees dier. In het verleden bereikten wolven ook de bergen van de hoogvlakten in Tibet. De wolf en de lokale mankaken (apen) verkregen daar via evolutie hun huidige vorm. de gedomesticeerde wolf werd als begeleider van de mens meegenomen ook in Tibet. het uiterlijk veranderde werd een mopshond.  Mopshonden werden daar van uit dat hooggebergte van Tibet via China naar Europa geëxporteerd.

 

Al vele eeuwen in Tibet.

Het evolutieproces, de aanpassing aan de veranderde leefomgeving,  is een traag en vele eeuwen durend proces Mopshonden en ook Makaken (apen) leven al eeuwen lang oorspronkelijk op de hellingen en hoogvlakten op meer dan 3500 mtr hoogte in Tibet.  

De leefomstandigheden zijn voor de Tibetaanse diersoorten altijd hard geweest, ook voor  het ter plaatse ontstane hondenras, in Nederland bekend als mopshond. 

Genoemde diersoorten en dus ook mopshonden  hebben zich in de loop van de eeuwen in Tibet aangepast aan hun leefomgeving. En om te kunnen overleven en om zeer efficiënt met de hun beschikbare energie om te gaan moesten zij zich dus aanpassen. Zo verkregen mopshonden bijzonder dichte vachten: een dikke, dubbele boven- en ondervacht ingesteld op de koude, om zo min mogelijk warmte te verliezen. En ook heeft de hond een zo klein mogelijk afkoelend oppervlak van de zijn huid. De mopshond heeft een zeer compacte bouw van het lichaam. Maar ook ontwikkelden de dieren een zeer aangepast ademhalingssysteem om de zeer koude aanwezige buitenlucht gedurende de inademing zeer snel op lichaamstemperatuur te kunnen brengen. Het hoofd werd groter, ronder en de snuit en de neus werden korter en worden extra verwarmd door een dikke isolerende huidplooi die over de neus ligt. Maar er is ook altijd honger naar het schaarse voedsel.

 

Weinig energie voor de ademhaling in Tibet.

De zeer droge lucht in Tibet vraagt weinig energie van de mopshond om op te warmen tot lichaamstemperatuur. Hetzelfde is te zien bij genoemde apen. Ook zij hebben neuzen die door huidplooien beschermd worden en meer binnen de schedel liggen: weinig kans op bevriezing van hun neuzen en veel bloed beschikbaar om de koude lucht op te warmen.

 

Ter plaatse bestaan grote temperatuurverschillen gedurende de dag en de nacht ( van ca. minus 50gr tot plus 40gr). De lucht was altijd zeer schoon en droog. Er heerst een steppeklimaat, met vaak lage relatieve luchtvochtigheid en dan nog gedurende korte tijd van de dag. Ook de vegetatie op die hoogte heeft zich aangepast aan de droge omstandigheden. Boven de 2500 meter verschijnen uitsluitend naaldbomen en andere planten en struiken met dikke olieachtige bladeren. De compostering hiervan verloopt heel anders, trager,  dan het loofblad in Europa: de lucht in Tibet is relatief schoon met veel minder beschikbaar vocht en  ook veel minder zuur.

 

De functie van de slijmlagen in neus en longen: bescherming.

De slijmlagen in neus en longen beschermen het lichaam tegen via de lucht binnendringende zuren: hoofdzakelijk zwavelzuur en kiezelzuur.  Die slijmlagen dikken op tot kubusvormige structuren en kunnen dus meer water bevatten. En dus neemt het volume van de slijmlagen toe, houdt meer water vast wanneer de lucht zuurder wordt.  dit gaat ten kosten van de beschikbare doorstroming van die lucht.  En dus met schonere, minder zure lucht hebben slijmvliezen in Tibet dus minder te lijden onder genoemde compostering. Halen makkelijker adem, immers de slijmvliezen zijn en blijven dunner. En vormen minder belemmering voor de ademhaling.

Gedurende vele eeuwen heeft de Mopshond daar door lichamelijke verandering aan de lokale omstandigheden kou en ijlere lucht aanpassing plaats gevonden. Wellicht mede door menselijke selectie betreffende het gebruik van de dieren als bescherming en wandelende kachels in de bergen.

 

Verschillen met Nederland.

De lucht in Tibet is veel droger dan in Nederland. De luchtdruk op 3500 mtr hoogte is veel lager (70-50%) dan de luchtdruk in Nederland. Die voor de hond gunstige leefomstandigheden in Tibet ontbreken in Europa. Het ontwikkelde ideale ademhalingssysteem voor de hoogvlakten is daar door minder geschikt geworden voor onze vochtige laagland omgeving.

 

 

De lucht in Europa is sterk vervuild en wordt dagelijks smeriger. 

Bij de overplaatsing van de mopshond uit China naar Europa veranderen juist die  omstandigheden, waaraan de honden zich hadden aangepast waardoor de mopshond in Tibet goed kon overleven, maar in Europa moeilijkheden ervaart De lucht in Europa is door natuurlijke vegetatie, maar vooral door menselijke oorzaken ernstig vervuild, is zuurder vooral in het najaar door compostering en stof. De lucht bevat veel meer vocht van de nabij gelegen Atlantische oceaan. Maar ook van uit de industrie met verbrandingsmotoren onder hoge druk geëxplodeerde fijnere niet natuurlijke deeltjes, zo als NO-xen. Zoals shipclouds, contrails en chemtrails, de laatste bewuste vervuiling van de lucht om te proberen regen te veroorzaken. Laatst genoemde deeltjes zijn kleiner dan natuurlijke vuildeeltjes en hebben daardoor ook ander eigenschappen. Ze warmen moeilijker op.

 

 Waarschuwing: Bescherm uw hond tegen oververhitting.

Let op uw hond bij vochtig warm weer dat ook door de mens als benauwd wordt ervaren,  lucht met zeer hoge vochtigheidsgraad, Uw hond gaat sneller ademen en heeft eerder dorst dan u denkt. Hij gebruikt zijn lichaamsvocht om zich te koelen. Uw hond moet tijdig in de gelegenheid zijn om zijn waterhoeveelheid aan te vullen. Hij heeft al snel extra water nodig.  

Blijft de hond bij warm weer voortdurend hijgen / zich koelen dan kan het een overweging zijn om de vacht van de hond te scheren tussen staart en hoofd.  De hond komt beter tot rust.

 

Zorgplicht voor mopshondeigenaars. Zorgoverdracht.

Eigenaars hebben met de aanschaf van hun nieuwe hond ook de zorgplicht voor hun hond van de fokker overgenomen. De eigenaars zijn wettelijk aansprakelijk voor het wel en wee van hun dier. Eigenaars zijn verantwoordelijk voor de omgeving van de hond en hun gedrag, Hun voeding en hun bescherming. Daar hoort ook bij, dat de hond tegen zichzelf beschermd moet worden. Bijvoorbeeld bij veel zonnewarmte of inspanning of plaatsing in een veel te kleine te weinig gekoelde ruimte. Dat moet u als eigenaar voorkomen.

U, als eigenaar bepaalt de leefomgeving van Uw hond.

De hond kan zich daaraan niet onttrekken. Bescherm uw mopshond tegen oververhitting door warme en vochtige lucht of te veel inspanning. Die extra warmte kan gemakkelijk leiden tot een toestand, waarin het dier niet langer meer in voldoende mate zijn warmte kan afvoeren aan de te warme omgeving. Of de hond moet zich te veel inspannen om de noodzakelijke koeling te verkrijgen. De warmte die door zijn spieren wordt opgewekt levert extra warmte en werkt contraproductief.  Dat kan leiden tot te veel warmte in de hond of uit de omgeving en dus oververhitting van uw hond! De hond moet dan direct gekoeld worden. Niet koelen met ijskoud water. Bescherm Uw hond tegen hotspots. Bescherm tegen Urbane Heat Islands. Dit zijn het plekken in een steenachtige omgeving, vaak voorkomend midden in grote steden maar ook in de natuur. 

 

De mopshond is niet kleinzerig.

Uw mops zal niet snel laten blijken, dat hij niet in orde is. Let bij warm weer dus extra op uw hond! Zorg voor drinken. En een koele ondergrond. Zo nodig enige malen per dag regelmatig verversen. Water kan binnen één dag bedorven zijn. 

Zoals bekend is de mopshond een krachtige, maar compacte hond. Dat laatste betekent dat er weinig afkoelend oppervlak op de hond aanwezig is, terwijl de ademhaling maar tot een beperkte temperatuur voor voldoende afkoeling kan zorgdragen. En zijn zwarte oren juist warmte opnemen. Stel de hond niet bloot aan warmte.

 

Hogere omgevingstemperaturen dan ervaren door mensen.

Omdat onze mopshonden veel kleiner zijn, lager op de poten staan dan mensen, hebben ze met andere, toch al hogere temperaturen te maken dan wij mensen. U dient ook oog te hebben voor de omgeving, ruimte, invloeden van buiten waarin eigenaren hun hond, vaak onbedoeld kunnen brengen. De korte poten van de mops plaatsen de hond dichter bij het vaak veel warmere wegdek / asfalt. Daar is meer stof, meer vocht en vuil en meer warmte dan wij als mensen ervaren. Hun neus zit op 40 cm van de grond die van ons op 150 cm. dat geeft een zeer groot verschil. Mopsen bevinden zich dichter bij het aardoppervlak, de tegels, de straat, het asfalt. Dat maakt groot verschil. Dat betekent bijvoorbeeld voor hen minder koelende wind, meer terugkaatsing / straling van warmte uit oppervlakken die gemakkelijk warmte opnemen en dus hogere soms veel hogere warmtereflectie van asfalt, steen beton, muren en gebouwen.

 

 

Hotspots door en tussen gebouwen

In Steden kunnen zo hotspots ontstaan: gebieden in de stad tussen gebouwen, die door directe en indirecte, reflecterende instraling, vaak met verminderde windsnelheden/ luchtstromingen wel 5 tot 15 graden uitstijgen boven de normale omgevingstemperatuur. Genoemde gebieden zijn zeer gevaarlijk voor uw hond. Leg uw hand bij warm weer eens op het asfalt en u zult verbaasd bemerken hoe warm dat asfalt aanvoelt. Ook als de zon niet direct zichtbaar is. 45% van de zonnewarmte bereikt ook het aardoppervlak bij een bewolkte hemel. Op dat warme asfalt en straat tegels moet uw hond via de voetzolen zijn warmte kwijt. Dat gaat dus niet lukken.

Iedere hondeneigenaar is verplicht om goed voor zijn dier te zorgen. Daartoe behoort ook bescherming tegen oververhitting. Een paar van de te nemen maatregelen zijn (ieder moet naar gelang de omstandigheden uitmaken wat nog meer te doen): 

 

Andere tijden voor beweging bij warm weer

Geef uw hond vroeg in de morgen of later op de avond zijn beweging en laat hem overdag in de koelte van de woning verblijven. Laat de hond in de schaduw op het gras uit, als dat dan toch moet. Zorg voor voldoende drinken in de vorm van koel water. Laat de hond extra drinken. Bij zeer warm weer:  vervoer de hond naar die schaduw, laat de hond niet zelf lopen.

 

Kennisoverdracht naar andere verzorgers.

Pas op met derden. Informeer derden over de behoeften van uw hond. Geef uw hond niet mee met derden, die geen of onvoldoende ervaring hebben met kortsnuiten. Het weiland dat gebruikt wordt dor de uitlaatdienst hier in de buurt heeft nauwelijks bomen / schaduw en is dus ongeschikt voor mopsen.

 

 

Af te raden : Honden uitlaatdiensten

Pas op met uitlaatdiensten, die uw hond in een te warme auto met nog veel meer honden tegelijk vervoeren ( er is immers sprake van tegengestelde belangen). Begeleiders, die mogelijk uw hond  in de volle zon laten lopen in de hitte van de dag, zelfs inspanning laten verrichten of hardlopen. Vergeet niet de normale temperatuur van uw hond is al 38 graden. Sta niet toe dat uw hond dan in de volle zon gaat liggen of actief is. Door met warm weer, boven 20 graden Celsius binnen of buiten, te wandelen, koelt uw hond nauwelijks meer af, maar warmt wel op en kan oververhit raken en flauw vallen of erger.  

Voor u het weet kan uw hond door een vorm van zonnesteek overlijden! u denkt dat dat mee valt ? kijk naar die wandelaars bij de nijmeegse vierdaagse . Die kunnen praten maar nog krijgen ze zonnesteek. Is uw hond te warm geworden, koel hem af met natte handdoeken.  Zet Uw hond in een zwembadje waarin hij tot aan zijn buik in het water staat. In ernstige gevallen: gooi de hond in de naburige sloot. Maar koel hem af. Ontzie kop en rug om shock te voorkomen..

 

Bescherm uw mopshond tegen oververhitting! Houd uw dier weg uit zon en warmte. Bedenk dat zijn vacht hem ooit tegen de koude in de 3500 tot 5000 mtr hoge bergen van Tibet beschermde.  Bedenk dat uw blonde mops daartoe geselecteerd is om over een boven én een ondervacht te kunnen beschikken. 

De koper dient zich terdege bewust te zijn van de gevaren bij hyperthermie . En zichzelf vóór aankoop goed te informeren. Wij verschaffen voor aankoop zeer veel informatie: mondeling, schriftelijk en op deze website, maar ook de website van anderen kan informatief zijn. Informeer u ook op andere website van andere fokkers in binnen en buitenland. Schaf boeken aan en informeer u op fora en websites. Denk niet ik weet het allemaal wel. U en alleen u draagt verantwoordelijkheid voor uw verkregen hond.

 

Het is juist het gebrek aan voornoemde kennis op diverse gebieden, waarin het Commedia bestuur te kort schiet en hen deed overgaan tot valsheid in geschrifte en het verspreiden van zeer onjuiste informatie en dus onterechte informatie in het eigen clubblad.over onze honden. Kennelijk waren er goede gronden en geconstateerde economische bindingen met de norm overtredende leden om hun eigen incorrect handelen te verhullen.

 

Meer weten over vervuiling van uw leefomgeving en chemtrails kijk eens op:

Bron :   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&ss=P98

Nog erger zijn volcanotrails. deze vertonen veel gelijkenis met shipclouds. zij functioneren overeenkomstig maar op veel groter hoogte en in veel groter volume.  Zij beïnvloeden het weer rond de wereld. Soms voor vele jaren. 

De vulcanotrails vol van kiezelzuur en zwavelzuur fungeren als hitteschild voor de zonnesteek warmte. De optische diepte in zo'n verontreinigde luchtstroom, soms tot 45 km hoog, is zeer beperkt. De lucht er onder koud. wanneer de erupties maar groot genoeg zijn kunnen langdurige koude perioden ontstaan die eeuwen kunnen duren. een voorbeeld van koude zijn de elfstedentochten als gevolg van de eruptie van Mount St Hellens